Sự kiện Realcom

SỰ KIỆN SẮP TỚI TOPIC OF WEEK

75

Events tổ chức

3570

Khách tham dự

28

Đối tác-Nhà tài trợ

950

Bài báo đưa tin

Tuần thứ 2 tháng 1/2022

Tài chính xanh – Công trình xanh

Tuần thứ 4 tháng 2/2022

Marketing Xanh và phát triển bất động sản bền vững

Tuần 2 tháng 3/2022

Trải nghiệm khách hàng trong Marketing bất động sản

Tuần 4 tháng 3/2022

Bất động sản nghỉ dưỡng và xu thế đầu tư bất động sản bền vững

Tuần thứ 2 tháng 4/2022

Phát triển bền vững nguồn nhân lực ngành bất động sản

Tuần thứ 4 tháng 4/2022

Bất động sản đầu tư – bài toán nguồn vốn cho doanh nghiệp bất động sản

Tuần 2 tháng 5/2022

Concept bất động sản xanh và phát triển bền vững

Tuần 4 tháng 5/2022

Nhà ở xã hội và sự phát triển bền vững bất động sản

Liên hệ Realcom

Form liên hệ Online